یه دنیای کوچک امنه که جرات نمی کنیم از مرزهاش عبور کنیم انگار، که وقتی بگذریم دیگه نمی تونیم برگردیم و اون بیرونم چیزی برای ما نیست

می دونیم که واقعی نیست، اما انگار با یه توافقی می خوایم همینطوری نگهش داریم

خیلی ساده در مورد واقعیت های ناخوشایند حرف نمی زنیم و به تظاهر کودکانمون ادامه می دیم 

/ 0 نظر / 31 بازدید