يکی يکی روزهامو روی هم می گذارم. نمی دونم چه شکلی ميشه. اما از همين حالا حفره هاش مشخصه؛ جای خالی تجربه های حس نشده.

/ 0 نظر / 10 بازدید