خنده دار این جاست که این مرور غمناک خاطرات خوشایند است

فکر کردن به تمام لحظه های تیره ای که اکنون دیگرگذشته اند

باید به این استعدادم در ناراحت کردن خودم و دیگران افتخار کنم

اما چیزی در این میان اشتباه است

احساسات گذشته ام را نمی توانم دوباره احساس کنم، مصنوعی و دورند

نمی دانم، شاید حتی اینها هم یکبار مصرفند

/ 0 نظر / 4 بازدید