یه چیزهایی

یه بوهایی

یه حس هایی گم شده

ولی جای خالیش واضح نیست

با یه چیزهای تقلبی پر شده

یه وقتایی فقط یهو متوجه می شم

کلاً مفهوم زندگی سنگینه

و من انگار قبلاً اینو نمی دیدم

مشکل درهای بسته ست

درهایی به گذشته و آینده که بسته ن

یا به جاهایی باز میشن که نباید، که درست نیست

/ 0 نظر / 13 بازدید