یه جور احساس خفگیه

یادمه این احساسو قبلاً هم تجربه کرده ام

همه ی بارشو باید خودت بکشی، تنهای تنها

کاش کسی بود برای تکیه کردن

کاش من قویتر بودم

کاش دستکم همه متفق القول تأییدی براندوه هام نبودند

کاش از خواب دیدن نمی ترسیدم

کاش از فکرکردن نمی ترسیدم

کاش از غمگین بودن نمی ترسیدم

/ 3 نظر / 3 بازدید
peg

how I wish I could save my soul...so cold from fear...

nassim

Janvie miay inja be khodam tekye mikoni golam! ba ham dige mishinim 3tayi hezaaraan box Cigar dood mikonim

شما اشتباه فکر می کنی.