پست های ارسال شده در آبان سال 1383

خاک زير پای من موج برمی دارد، فضا نيز در اطرافم. و من متزلزل و نامستحکم از سايه ی لرزانم دوری می گزينم.
/ 0 نظر / 5 بازدید
انحنای بنفش اين روزها وقتی که آخرين تکه های هنوز هوشيار من سرشار از هيجان است.
/ 0 نظر / 8 بازدید
آيا من دگرباره در جاده ی خيانت گام برمی دارم؟ شايد، و شايد چون من يک خائن بالفطره ام.
/ 3 نظر / 7 بازدید
می خوام روال زندگيمو اون طور که می خوام بنويسم. نقش های هرکدومتونوبهتون ميدم، بعد با هم فيلمشو می سازيم. فقط لطفاً ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید