پست های ارسال شده در بهمن سال 1383

من خاليم و بيهوده قصد ادامه دادن دارم بايد تنم را ازاين غبار بشويم هرروز و بايد فرار کنم از پيوستن به گذر زمان از نديدن، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید