پست های ارسال شده در مهر سال 1384

ما همه خودخواهيم آنقدر که نمی خواهيم اين را بپذيريم آنقدر که هرروز تنهاتر می شويم و در اين جدايی از تنهايان ديگر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید