پست های ارسال شده در آدر سال 1385

تعلق توسل مذبوحانه به کوچکترین امکان تعلق وقتی تعلق های گذشته دورند قوی نیستند، محافظ نیستند مشکل درواقع عدم تعلقه به اینجا، به آدماش جا ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 11 بازدید
خاطراتتو مرور می کنی احساستو به دیگران سهیم در خاطره هم تعمیم میدی که یه جورایی احساس خودت نسبت به خودته انگار که ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید