پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

اینطوری میشه که می فهمی چقدر تنهایی نه که قبلاً نمی دونستی ها فقط مدام برات تکرار میشه که فراموش نکنی   آدم هایی که ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 11 بازدید
امروز خودمو خیلی دوست داشتم یه چیزهایی شبیه گذشته ها بود من شبیه گذشته ها بودم شبیه آهنگ های قدیمی که دوست داشتم
/ 5 نظر / 10 بازدید