پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

از خواندن اون نوشته ها روی زمینه ی تیره اون چیزی رو که باید حس نکردم و این هیچ خوشایند نیست 
/ 1 نظر / 8 بازدید