چقدر اينجا سر و صدا زياده. من هيچ چی نمی شنوم.

هی، يه لحظه ساکت! مگه شما نمی خواين بشنوين؟ 

اَه، خفه شين ديگه، با همتونم. اين جوری نه شما ميشنويد نه من.

...

نه، نکنه که شما اصلا نمی خواين بشنوين؟

ولی من بايد هرجور شده بشنوم.

خواهش می کنم؛ فقط يک دقيقه.

/ 0 نظر / 11 بازدید