آزار دهندست لحظه هایی که جرقه هایی از گذشته به یادت میاد

هرچقدر می خوای فراموش کنی

و یک لحظه ضعف کافیه که مجبور بشی یک روز گریه کنی

و این زنده شدن یک حس قدیمی چقدر شفافه

آدم بدون هیچ اثری از گرد و خاک زمانی که گذشته به همون قدرت احساسش می کنه 

و آزار دهندست وقتی گناهانت به یادت میان

و بار این چیزها روز به روز سنگین تر میشه

/ 3 نظر / 3 بازدید
علیرضا

در هوای بارانی جرقه ای نمی تواند آتشی به پا کند بیایید با جرقه های گذشته سیگاری روشن کنیم؛ شفافی خاطرات را با دودش بشکنیم و خاکسترش را به یادگار مرگ گناهان گذشته به باد دهیم