دارم دوباره احساسش می کنم

مثل وقتیه که نشستی توی ساحل و یه موج ضعیف کوچک و آرام میاد

و تو فقط چون حوصله نداری از سر راهش تکون نمی خوری و خیس میشی

خودتو می سپری به دستش تا وقتی که دیگه حوصلت از این بازی سر بره

تو ماکسیمم چیزی که می تونی باشی یه پسر خوشگله

باید بالاخره یاد بگیرم وقتی یه موج کوچک میاد پاشم برم دورتر روی شن های خشک بشینم

/ 2 نظر / 3 بازدید
peg

نمی دونم فراموش کردن آدما سخت تره یا به خاطر آوردنشون اونطور که بودن.. یا دیدنشون اونطور که هستن

شما اشتباه فکر می کنی.