چه بايد گفت؟ چه بايد نوشت؟ که بعدها مرا در مقابل قضاوتش ننشاند، و به آسانی بر پوچ بودن من شهادت ندهد. تمام نگرانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
اين آخرين فکريه که توذهنمه شايد هيچ وقت نفهمم مبادا... من دلم می خواد موهامو مثل موهای اون دختره صورتی کنم اَه، نبايد ديگه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
ليوان قهوه ته سيگارهای پراکنده نگرانی نگاه تو موسيقی نوستالژيکی که در جريانه صدای حرکت عقربه های ساعت که توی گوشم می پيچه فضای سنگينی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
آبان 87
1 پست
مهر 87
9 پست
مرداد 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
10 پست
شهریور 85
2 پست
بهمن 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
6 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
9 پست
آذر 83
17 پست
آبان 83
22 پست
مهر 83
14 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
7 پست