یه جور ناامیدیه شاید از نوع خودخواهانش وقتی ردپای دیگرانی رو که نباید روی چیزهایی می بینی که فکر می کردی مال توان و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید
اینطوری میشه که می فهمی چقدر تنهایی نه که قبلاً نمی دونستی ها فقط مدام برات تکرار میشه که فراموش نکنی   آدم هایی که ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 11 بازدید
امروز خودمو خیلی دوست داشتم یه چیزهایی شبیه گذشته ها بود من شبیه گذشته ها بودم شبیه آهنگ های قدیمی که دوست داشتم
/ 5 نظر / 10 بازدید
تعلق توسل مذبوحانه به کوچکترین امکان تعلق وقتی تعلق های گذشته دورند قوی نیستند، محافظ نیستند مشکل درواقع عدم تعلقه به اینجا، به آدماش جا ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 11 بازدید
خاطراتتو مرور می کنی احساستو به دیگران سهیم در خاطره هم تعمیم میدی که یه جورایی احساس خودت نسبت به خودته انگار که ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید
آبان 87
1 پست
مهر 87
9 پست
مرداد 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
10 پست
شهریور 85
2 پست
بهمن 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
6 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
9 پست
آذر 83
17 پست
آبان 83
22 پست
مهر 83
14 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
7 پست