شما نمی دونين؟ نمی بينين؟ که با گفتن اين حرفها و نگفتن بعضی حرفها آدموهرلحظه بيشترفرو می برين داره خفم می کنه تمام اون چيزهايی که ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید
روزهايی وجود دارد که هرگونه تلاشی برای نوشتن هرگونه تلاشی برای گفتن سخت تر است طولانی تر است حتی از تصميم بر ماندن يا رفتن بر خواستن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
توی فضای آبيش نشسته زانوهاشو تو بغلش گرفته نگاهش خسته است غمگينه متفکره نگرانه خيلی وقته که به جلوش خيره شده اما من می دونم که چيزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
من در دنيای ناهوشياری به سرمی برم حرفهايتان را برايم بارها تکرار کنيد تا شايد بتوانم حرکتی از خود نشان دهم
/ 0 نظر / 8 بازدید
سکوت سکوت سکوت جاری سکوتی که ميگه: « من عاشقتم». سکوتی که ميگه: «عصبانيم». سکوتی که ميگه: «من از تو متنفرم». سکوتی که می خنده، که مسخره ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید
آبان 87
1 پست
مهر 87
9 پست
مرداد 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
10 پست
شهریور 85
2 پست
بهمن 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
6 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
9 پست
آذر 83
17 پست
آبان 83
22 پست
مهر 83
14 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
7 پست