آقا جان نکنید این کار رو

عرصه رو برای طرف مقابل اینقدر تنگ نکنید

اینقدر همیشه همه جا نباشید

اینقدر هر ساعت زندگیشو نپرسید داره چکار می کنه

فرصت بدید که با شما نباشه، که مجبور نباشه هی توضیح بده و توجیح کنه و دروغ های سخت تر ببافه

مجبورش نکنید که به جای ٣٠، ۴٠ درصد، ٠ یا ١٠٠ درصد بودن با شما رو انتخاب کنه!

/ 0 نظر / 22 بازدید