چقدرغیرمنصفانه و عادیه که آدم از دیگران اون چیزی رو انتظار داره که خودش بهشون نمیده

و خنده داره که عدم برآورده شدن توقعت ناراحتت هم می کنه

/ 0 نظر / 3 بازدید